Komunikaty

Obwieszczenie o projekcie decyzji Nr 22/18/c, znak WA/A.6733.30.2018, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę odcinka sieci cieplnej dla budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego zasilającej południową część miasta Gniezna w rejonie ulic: Witkowskiej, Wrzesińskiej, Konopnickiej, Cymsa,

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Staniszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2018 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ryszard Żak
Ilość wyświetleń: 74
20 grudnia 2018 12:09 Ryszard Żak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2018 11:19 Ryszard Żak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2018 11:19 Ryszard Żak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)