Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Budowa wyciągu do nart wodnych i wakeboardu nad jeziorem Winiary w Gnieźnie”.

O B W I E S Z C Z E N I E Zawiadamia się, że na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), po przeprowadzeniu postępowania na wniosek LAGO Marcin...

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 31 maja 2016 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4240.671.2016.KL.3 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie wyciągu do nart wodnych i wakeboardu nad jeziorem Winiary w Gnieźnie.

WOŚ.6220.14.2016 Gniezno, dnia 8 czerwca 2016r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz na podstawie art. 10 ustawy z...