Rejestr zmian

07 grudnia 2016 14:21 2 lata temu

Prawo miejscowe: Uchwała Nr XLI/493/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Gniezna

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XLI/493/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Gniezna

Autor: Maciej Polus

07 grudnia 2016 14:21 2 lata temu

Prawo miejscowe: Uchwała Nr XLII/510/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/162/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie, stawek...

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XLII/510/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/162/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, określenia sposobu pobierania opłat oraz wysokości opłaty dodatkowej.

Autor: Maciej Polus

07 grudnia 2016 14:20 2 lata temu

Prawo miejscowe: Uchwała Nr XLII/508/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gniezna...

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XLII/508/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gniezna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Autor: Maciej Polus

07 grudnia 2016 14:19 2 lata temu

Uchwały: Uchwała Nr XLII/508/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gniezna...

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XLII/508/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gniezna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Autor: Maciej Polus

07 grudnia 2016 14:19 2 lata temu

Prawo miejscowe: Uchwała Nr XLIX/587/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XLIX/587/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Autor: Maciej Polus

07 grudnia 2016 14:18 2 lata temu

Prawo miejscowe: Uchwała Nr XLIX/586/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XLIX/586/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Autor: Maciej Polus

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 77500