Struktura organizacyjnaWydział Administracyjny i Kadr

 • Referat Organizacyjny i Kadr
  tel. 614260428
 • Referat Administracyjny
  tel. 614260441Wydział Architektury i Urbanistyki

dyrektor Agnieszka Pacanowska
tel. 614260496, e-mail: Agnieszka.Pacanowska@Gniezno.euWydział Biuro Rady Miasta

dyrektor Jarosław Polaszewski
tel. 614260501, e-mail: Jaroslaw.Polaszewski@Gniezno.eu

 


Wydział Edukacji

dyrektor Marian Pokładecki
tel. 614260407, e-mail: Marian.Pokladecki@Gniezno.euWydział Gospodarki Finansowej

skarbnik Ewa Gawrych
tel. 612460430, e-mail: skarbnik@Gniezno.eu

 • Referat Księgowości Budżetowej - główny księgowy Dariusz Hamulczyk
  tel. 614260460, e-mail: finanse@Gniezno.eu
 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych - kierownik Maciej Jankowski
  tel. 614260432, e-mail: Maciej.Jankowski@Gniezno.euWydział Majątku Miasta

dyrektor Paweł Seweryn
tel. 614260465, e-mail: Pawel.Seweryn@Gniezno.eu

 • Referat ds. Mieszkaniowych - kierownik Sebastian Maciejewski
  tel. 614260482, e-mail: Sebastian.Maciejewski@Gniezno.eu
 • Referat Gospodarowania Majątkiem Miasta
  tel.Wydział Ochrony Środowiska

dyrektor Marzena Dyc-Rewers
tel. 614260475, e-mail: Marzena.Rewers@Gniezno.eu

 • Referat ds. zagospodarowania Odpadów - kierownik Kinga Kokoszyńska-Tekień
  tel. 614260486, e-mail: Kinga.Tekien@Gniezno.euWydział Promocji i Kultury

dyrektor Dariusz Pajkert
tel. 614260438, e-mail: Dariusz.Pajkert@Gniezno.euWydział Rozwoju Miasta, Gospodarki i Obsługi Inwestora

dyrektor Anna Żabińska-Pioterek
tel. 614260421, e-mail: Anna.Pioterek@Gniezno.eu

 • Referat ds. Gospodarki i Obsługi Inwestora
  tel. 614260447
 • Referat Obsługi Środków Zewnętrznych - kierownik Juliusz Trojanowski
  tel. 614260420, e-mail: Juliusz.Trojanowski@Gniezno.euWydział Spraw Społecznych

dyrektor Agnieszka Horoszczak
tel. 614260450, e-mail: Agnieszka.Horoszczak@Gniezno.eu

 • Referat ds. Polityki i Profilaktyki Społecznej
  tel. 614260499
 • Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji- kierownik Arleta Chojnacka
  tel. 614260454, e-mail: Arleta.Chojnacka@Gniezno.euWydział Techniczno–Inwestycyjny

dyrektor Grzegorz Ostach
tel. 614260470, e-mail: inwestycyjny@Gniezno.euStraż Miejska

komendant Tomasz Francuszkiewicz
tel. 614241070, e-mail: komendant@Gniezno.eu

zastępca komendanta Janusz Warda
tel. 614241070

 • Zespół ds. Monitoringu
  tel. 614260394Urząd Stanu Cywilnego

tel. 614260505

 

kierownik Mariusz Kabaciński
tel. 614260504, e-mail: Mariusz.Kabacinski@Gniezno.eu

zastępca kierownika Anna Poterska
tel. 614260505Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

kierownik Włodzimierz Podoliński
tel. 614260418, e-mail: WPodolinski@Gniezno.eu

 

 


Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

pełnomocnik Waldemar Janusz
tel. 614260503, e-mail: Waldemar.Janusz@Gniezno.euZespół ds. Informatyki


tel. 614260479, e-mail: Przemyslaw.Gasiorowski@Gniezno.eu, Ryszard.Zak@Gniezno.euZespół ds. Sportu


tel. 614260462, e-mail: Marek.Szczepanowski@Gniezno.eu, Waldemar.Rewers@Gniezno.eu

 


Zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków

Marlena Przybyłowicz
tel. 614260478, e-mail: Marlena.Przybylowicz@Gniezno.euSamodzielne stanowisko ds. BHP

Jakub Król
tel. 614260491, e-mail: Jakub.Krol@Gniezno.eu

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Śmigielska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2016 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Polus
Ilość wyświetleń: 11073
01 stycznia 2019 22:32 Przemysław Gąsiorowski - Zmiana treści zakładki.
17 września 2018 13:53 Przemysław Gąsiorowski - Zmiana treści zakładki.
07 sierpnia 2018 12:22 Przemysław Gąsiorowski - Zmiana treści zakładki.