Składy Komisji

Komisja Rewizyjna 

1.

Pan radny

JAGODZIŃSKI Marcin

przewodniczący

2.

Pan radny

CHORN Jerzy

z-ca przewodniczącego

3.

Pani radna

KRZYMIŃSKA Anna

członek

4.

Pan radny

MODRZEJEWSKI Krzysztof

członek

5.

Pan radny

ZYGMUNT Marek

członek


Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska 

1.

Pan radny

MASŁOWSKI Arkadiusz

przewodniczący

2.

Pan radny

BRZUSZKIEWICZ Janusz

z-ca przewodniczącego

3.

Pan radny

BARTKOWICZ Marek

członek

4.

Pani radna

CICHOMSKA-SZCZEPANIAK Małgorzata

członek

5.

Pan radny

CHORN Jerzy

członek

6.

Pan radny

GRACZYK Sławomir

członek

7.

Pan radny

KARMOLIŃSKI Ryszard

członek

8.

Pan radny

JAGODZIŃSKI Marcin

członek

9.

Pan radny

NIEMANN Ryszard

członek

10

Pani radna

NIEWIADOMSKA Teresa

członek

11.

Pan radny

MODRZEJEWSKI Krzysztof

członek

12.

Pan radny

SZARZYŃSKI Jan

członek

 

Komisja Oświaty 

1.

Pan radny

BANICKI Dariusz

przewodniczący

2.

Pani radna

MŁODZIKOWSKA Bogusława

z-ca przewodniczącego

3.

Pani radna

ARNDT Mierosława

członek

4.

Pan radny

ELANTKOWSKI Maciej

członek

5.

Pan radny

LUBBE Jerzy

członek

6.

Pan radny

MACIEJEWSKI Maciej

członek

 

Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. 

1.

Pani radna

KRZYMIŃSKA Anna

przewodnicząca

2.

Pani radna

BARTKOWICZ Marek

z-ca przewodniczącego

3.

Pan radny

ARNDT Mierosława

członek

4.

Pan radny

BRZUSZKIEWICZ Janusz

członek

5.

Pani radna

CICHOMSKA-SZCZEPANIAK Małgorzata

członek

6.

Pan radny

CHORN Jerzy

członek

7.

Pani radna

NIEWIADOMSKA Teresa

członek

8.

Pan radny

NIEMANN Ryszard

członek

9.

Pan radna

SZARZYŃSKI Jan

członek

10.

Pan radny

ZYGMUNT Marek

członek

11.

Pan radny BUDZYŃSKI Jan członek

12.

Pan radny BANICKI Dariusz członek


Komisja Promocji Kultury i Turystyki

1.

Pan radny

MACIEJEWSKI Maciej

przewodniczący

2.

Pan radny

MODRZEJEWSKI Krzysztof

z-ca przewodniczącego

3.

Pan radny

MASŁOWSKI Arkadiusz

członek

4.

Pan radny

ELANTKOWSKI Maciej

członek

5.

Pan radny

WOJCIECHOWSKI Rafael

członek


 Komisja Kultury Fizycznej i Sportu

1.

Pan radny

KARMOLIŃSKI Ryszard

przewodniczący

2.

Pan radny

WOJCIECHOWSKI Rafael

z-ca przewodniczącego

3.

Pan radny

BUDZYŃSKI Jan

członek

4.

Pan radny

GRACZYK Sławomir

członek

5.

Pani radna

MŁODZIKOWSKA Bogusława

członek

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2016 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Polus
Ilość wyświetleń: 1205
28 czerwca 2018 23:08 Przemysław Gąsiorowski - Zmiana treści zakładki.
28 czerwca 2018 23:04 Przemysław Gąsiorowski - Zmiana treści zakładki.
28 czerwca 2018 15:37 Przemysław Gąsiorowski - Zmiana treści zakładki.