Podatki i opłaty lokalne

 Dostęp online do danych podatkowych

plakat.jpgInformujemy, że została uruchomiona strona Gminnego Portalu Podatkowego SIGID (GPPS) https://podatki.gniezno.eu, na której każdy zarejestrowany na portalu Podatnik (osoby fizyczne, prawne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) może sprawdzić stan swoich rozrachunków oraz terminy płatności kolejnych podatków lub rat podatków oraz dokonać zapłaty za wskazaną należność. Do opłat doliczana jest prowizja operatora płatności PayByNet w wysokości 0,59 zł.

 

Dodatkowo po wyrażeniu zgody przez Podatnika Miasto Gniezno może informować Podatnika o stanie rozliczeń, wysyłając stosowne przypomnienie na podany przez Podatnika adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

 

Z portalu mogą korzystać podatnicy posiadający Profil Zaufany założony na platformie ePUAP lub podatnicy, którzy złożyli wniosek o nadanie loginu i hasła. Wniosek należy złożyć osobiście w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6 (pokój 6).

 

Portal podatkowy uruchomiony został dzięki realizacji projektu „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 426 04 32.

 


 

Formularze deklaracji i informacji
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego (IN-R)


Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)


Deklaracja na podatek rolny (DR-1)


Informacja w sprawie podatku leśnego (I-L)

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
 
Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)

 


 

Stawki podatku w 2019 r. (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny) 

Stawki podatku w 2018 r. (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny)

 
 

Podatek rolny:

 • od 1 ha fizycznego: 5q x 52,49 zł = 262,45 zł
 • od 1 ha przeliczeniowego: 2,5 q x 52,49 zł = 131,23 zł

Podatek leśny:

 • dla lasów pozostałych od 1 ha: 0,220 m³ x 197,06zł = 43,35 zł
 • dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych od 1 ha: 43,35 zł x 50% = 21,67 zł

Opłaty lokalne:

Na terenie Miasta Gniezna nie są pobierane:

 • opłata targowa
 • opłata miejscowa
 • opłata uzdrowiskowa
 • opłata od posiadania psów

 


 

Uchwały Rady Miasta Gniezna w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
 


 

Formularze pełnomocnictw

 1. PPS-1(2) - Pełnomocnictwo szczególne (PDF)
  OPS-1(2) - Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (PDF)

 2. PPD-1(2) - Pełnomocnictwo do doręczeń (PDF)
  OPD-1(2) - Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń (PDF)

 3. UPL-1P(1) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (PDF)
  UPL-1P(1) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (Excel)
  OPL-1P(1) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (PDF)

 4. UPL-1(6) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (PDF)
  OPL-1(5) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (PDF)

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Wąsowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2018 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Gąsiorowski
Ilość wyświetleń: 4468
14 stycznia 2019 10:59 Przemysław Gąsiorowski - Zmiana treści zakładki.
10 stycznia 2019 14:10 Przemysław Gąsiorowski - Zmiana treści zakładki.
10 stycznia 2019 14:08 Przemysław Gąsiorowski - Zmiana treści zakładki.